Event

Studiecirkel i nationalekonomi

SHS erbjuder studiecirklar i 1135 Introduktion till ekonomisk analys

Under kursens gång kommer det att ordnas studiecirklar av SHS, där ni gulisar kan delta och få hjälp med kursmaterialet. Kom gärna i grupp, då poängen med dessa studiecirklar är att ni ska lära er av varandra. Till er hjälp kommer det vara studerande med nationalekonomi som huvudämne. De kommer att vara på plats för att presentera användbart material för kursen, hjälpa till med övningarna samt att svara på era frågor. Under denna session kommer vi att gå igenom tenten.

Tid: 26.11.2020 kl. 17-18:30

Plats: Teams
Mötet hittas från följande länk: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM4NGU3MGQtODhkYy00MDc1LWEyNzItMDRhN2ExYThjODMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%226f304f3d-06b9-443c-802a-0606f683d043%22%2c%22Oid%22%3a%22e4511dfd-0f26-4a0b-8431-77b0d9c30568%22%7d

Har du några frågor? Ställ dem här: https://forms.gle/Dcv9PFnadxEG5hPUA

NB! Dessa studiecirklar är inte en del av kursen, utan ordnas av studentkåren. Detta är inte samma sak som kursens övningstimmar.

Angående COVID-19:
Alla deltagare deltar i evenemang på eget ansvar och du som deltagare bedömer själva ifall du är bekväm att delta i ett socialt evenemang

Följande säkerhetsåtgärder har tagits för detta evenemang:

  • Om du känner symptom, är sjuk eller om du har umgåtts med någon som har testat positiv för COVID-19 bör du inte delta på evenemanget. Samma gäller ifall du har vistats utomlands inom två veckor innan evenemanget.
  • I fall du insjuknat i COVID-19 inom två veckor eller har symtom av viruset, ta symptomsbedöningstestet på omaolo.fi för att ta reda på ifall du bör ta corontatest och följ rådande anvisningar.
  • Om du har förkylningssymptom eller blivit exponerad för smitta, ska du inte komma till Hanken.
  • Stark rekommendation att deltagarna använder munskydd under evenemanget.
  • Kolla shs.fi för mer information om evenemang på SHS

SHS följer dagligen med läget och är beredda att flytta eller ändra evenemanget ifall det kommer att krävas.