Socialpolitiska utskottet

Socialpolitiska utskottets främsta uppgift är att värna om och främja studerandes välmående på olika nivåer samt att bevaka deras intressen både inom studentkåren och externt med intressenter.

På SHS innebär värnande om välmående ett arbete på många olika nivåer och genom att behandla diverse aspekter av välmående: psykiskt, fysiskt, socialt, sexuellt och ekonomist välmående, med mera. Sopoutskottets största evenemang är Välmåendeveckan, som ordnas en gång på våren och en gång på hösten. Förutom Välmåendeveckan ordnar sopoutskottet även mindre evenemang och tillställningar, till exempel välgörenhetstalkon eller mindfulness övningar.

Övriga socialpolitiska ärenden som utskottet arbetar med innefattar bland annat att föra studerandes talan i SHVS:s (Studenternas Hälsovårdsstiftelse) samt bevaka intressen med UniSport.

Sopoutskottets medlemmar hjälper till med bland annat anordnande av evenemang, marknadsföring, sponsanskaffning och intressebevakning både inom studentkåren samt i samarbete med Hanken och övriga externa intressenter. Dessutom jobbar utskottet med jämlikhetsarbete samt prevention av trakasserier.

Om du vill vara med och bevaka studerandes intressen och främja välmående genom olika initiativ, kan du vara i kontakt med den socialpolitiskt ansvariga från SHS styrelse, som år 2023 är Frida Winberg (Frida.winberg@shs.fi).