Centralvalnämnden

Centralvalnämnden

Centralvalnämndens (CVN:s) uppgift är att övervaka och verkställa valet, med hjälp av bland annat styrelsens intressebevakare. CVN består av fyra till åtta personer samt ordförande.

Förutom valet ordnar CVN valdebatter, evenemang och skapar en marknadsföringsplan som uppmuntrar SHS medlemmar att ställa upp samt rösta i valet.

CVN upprätthåller även kontakten med centralvalnämndens representanter i Vasa.

Kontakt:
cvn@shs.fi