Centralvalnämnden

Centralvalnämnden

Centralvalnämnden (CVN) i Helsingfors organiserar och övervakar årligen studentkårens fullmäktigeval i Helsingfors och Vasa i samarbete med valnämnden i Vasa. CVN består av en ordförande samt fyra (4) till åtta (8) ordinarie medlemmar.

Centralvalnämnden utfärdar kungörelser om valet, uppgör vallängden, fastslår röstsedlarna, granskar dessa och fastslår sedan valresultatet. Förutom valet kan CVN ordna valdebatter, evenemang och övrig marknadsföring som uppmuntrar SHS medlemmar att ställa upp samt rösta i valet.


Kontakt:
cvn@shs.fi