HankOff

HankOff

HankOff – Reservofficerarna vid Svenska Handelshögskolans Studentkår

Hankens Officerare (HankOff) är en klubb för officerare av reserven som är medlemmar av SHS. Klubben är grundad på 1950-talet och är således inte endast den äldsta klubben på studentkåren utan även den äldsta svenskspråkiga akademiska reservofficersklubben i Norden.

Klubbens målsättning är att på studentkåren stödja och främja andan kring och intresset för försvaret, samt att bland hankeiter sprida information om Finlands försvarsväsen och dess strävanden.

HankOff ordnar evenemang för klubbens medlemmar och andra intresserade, bland annat exkursioner, skjutövningar, tävlingar, gästföredrag, bastukvällar samt givetvis fester där det inte spottas i glaset.