HANKEN ENTREPRENEURSHIP SOCIETY

HANKEN ENTREPRENEURSHIP SOCIETY

HankenES grundades 2010 och har sedan det vuxit sig allt större för varje år.  Idag fungerar Hankens Entrepreneurship Society med syftet att stöda och skapa en kultur av entreprenörskap och nytänkande samt en kreativ miljö på Hanken.

HES ordnar evenemang i form av bland annat workshops, föreläsningar och företagsbesök för Hankens studerande. På dessa har man möjlighet att träffa entrepenörer, experter och intressanta representanter från diverse företag.  Dessutom ordnar vi även en exkursion utanför landets gränser då vi bekantar oss med Startup världen på ett mera internationellt plan. Vi samarbetar även med andra likasinnade organisationer i huvudstadsregionen.

HES strävar till att skapa en miljö som uppmuntrar till att våga ta sina första steg som entreprenör. Mod och en vilja till att experimentera och våga ta risker för att nå sina mål är något som HES värdesätter högt. Genom att träffa personer från företagsvärlden och likasinnade studeranden vill vi även hjälpa Hankeiter att bygga upp ett nätverk, där man kan dela med sig av och utveckla sina idéer.

Som medlem i Hanken Entrepreneurship Society får du vara med och jobba med ett engagerat och drivet team. Vi planerar evenemang, jobbar med marknadsföring, IT och kommunikation. Hör gärna av dig om detta intresserar dig!

Ordförande i år är Margarethe Böhme. 

Kontakt: margarethe.bohme@hankenes.org