Studeranderepresentanter

Studeranderepresentanter

Allmänna ärenden (eller om du är osäker vem du ska skicka åt): studier@shs.fi

Utbildningsrådet (Akademiska Rådet)

Som helhet: ar@shs.fi
Utbildningsrådets uppgifter är att som en del av det akademiska rådet att
– utveckla och utvärdera utbildningen och pedagogiken vid Hanken
– besluta om antagningskriterier för kandidat- och magisterutbildningen och annan utbildning med antagning
– besluta om godkännande av studieplaner och kursutbud
– besluta om bedömning och godkännande av magisteravhandlingar.

Ordinarie:
Julius Tallqvist
Alexandrine Lindstedt
Ida Söderback

Suppleanter:
Oscar Byman
Alina Anderson
Lina Svensson

 
Universitetskollegiet
Som helhet: unikollegiet@shs.fi
Till universitetskollegiets uppgifter hör att utse de externa styrelsemedlemmarna till Hankens styrelse, högskolans revisorer samt de akademiska råden. Kollegiet består av totalt 18 medlemmar, varav 6 stycken är professorer, 6 representanter för den övriga personalen samt 6 studerande med en personlig suppleant.

Ordinarie:
Fanny Hindsberg
Julius Tallqvist
Nea Olsson
Alexandrine Lindstedt
Lina Svensson
Felix Anderson
 
Suppleant:
Henna Konsti
Eliott Tallqvist
Ellen Wulff
Alina Anderson
Ida Söderback
Erika Storfors

Institutionsråden (IR)
Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionerna är verksamma på båda studieorterna. Institutionsrådet, även känt som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. I alla IR sitter ordförande (prefekten) och representanter från institutionen. Dessutom sitter det studeranderepresentanter i varje råd. Frågor som diskuteras är kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget m.m.
Vi har 3 studeranderepresentanter i varje institution och dessutom har alla dessa en personlig suppleant.

Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi
Som helhet: ir.finansiellekonomi@shs.fi

Ordinarie:
Axel Snellman (Finansiell ekonomi)
Elisabeth Björkman (Nationalekonomi)
Robin Eriksson (Vasa)

Suppleanter:

Jonas Madsén (Finansiell ekonomi)
Filip Styrström (Nationalekonomi)
Alfred Söderman (Vasa)

Institutionsrådet för företagsledning och organisation
Som helhet: ir.flo@shs.fi

Ordinarie:
Oscar Byman (FLO)
Robin Kanerva (Entreprenörskap och företagsledning)
Lydia Nystén (Vasa)

Suppleanter:
Anton Nilsson (FLO)
Eliott Tallqvist (Entreprenörskap och företagsledning)
Sara Näs (Vasa)

Institutionsrådet för marknadsföring och logistik
Som helhet: ir.marknadsforing@shs.fi

Ordinarie:
Oscar Grönlund (Marknadsf.)
Magnus Brunnsberg (Logistik)
Ida Söderback (Vasa)

Suppleanter:
Erika Ramberg (Marknadsf.)
Henna Rajala (Marknadsf.)
Tilda Harju (Vasa)

Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt
Som helhet: ir.redovisning@shs.fi

Ordinarie:
Frida Sande (Redovisning)
Karolina Rosenberg (Handelsrätt)
Lina Ollil (Vasa)

Suppleanter:
Emma Blomster (Redovisning)
Aurora Troberg (Redovisning)
Frida Stenbacka (Vasa)

Språkcentrets direktion:
Som helhet: dir.sprak@shs.fi 

Ordinarie:
Mathilda Hinttu (Vasa)

Suppleant:
Hanna Skåtar (Vasa)