Blog

The Lecturer of the Year 2022 has been elected!

Pia Polsa has been elected Lecturer of the Year 2022 by the Student Union of Hanken School of Economics. Pia is Associate Professor in marketing.

The motivations are as follows:

“Pia bryr sig om sina studeranden och är aktivt engagerad i studerandes lärande. Hon satsar på sina kurser och går “the extra length” för att skapa en super kurs.”

“Pia är hjälpsam och tydlig, vilket gör att hon är utmärkt på att föreläsa”

“Pia is one of the most inspiring professors I´ve ever had. Her course ‘responsible marketing’ was very rewarding and well planned out! Her passion for the subject was very present throughout the whole course”

”Pia är snäll och strukturerad. Hon pratar om aktuella ämnen och uppgifterna är också up-to-date.” 

“Det verkligen syns att Pia bryr sig om sina studeranden och hur de klarar sig. Hon är rättvis och lättillgänglig. Dessutom hålls även kursinnehållet i hennes kurser up to date, vilket är till stor nytta för studerandena!”

The Student Union wants to congratulate Pia and wishes her all the best. The Lecturer of the Year is given a trophy for her hard work during the previous year.

We also have a winner in the movie ticket- lottery between the ones that voted. The winner has been contacted by email. Congratulations to the winner!