Nyheter

International Helsinki Days 2023 är vald

International Helsinki Days 2023 består av följande personer:

Wille Öhman, ordförande

Nea Engberg, vice ordförande

Anton Mattsson

Marina Merjamaa

William Itkonen

Isabella Holmberg

Alexander Fyhr

Noel Rönnberg

Julius Ryhänen

Veera Vilenius

Alex Borgström

Malin Wallgren

Hilda Wärnhjelm

Julia Widen

Hanna Indrenius-Zalewski

Robin Skog

Johan Sorvari

Marc Björksten

Alina Hellström

Miles Molander

Lisi Fuchs

Stort tack till alla sökande! <3