Nyheter

SHS Rekommendationer och anvisningar för evenemang hösten 2020

Den här nyheten var senast uppdaterad 1.10.2020

Svenska handelshögskolans studentkår följer de anvisningar som Finlands regering samt Institutionen för hälsa och välfärd (THL) upprättat för att hindra smittspridningen av COVID-19 viruset. Nyheten uppdateras alltid då nya åtgärder tas i bruk. 

SHS följer aktivt med myndigheternas nyheter och tar i beaktande våra medlemmars och anställdas hälsa och välbefinnande i hela verksamheten. SHS styrelse granskar följande beslut i enlighet med situationens utveckling.

Dessa riktlinjer inkluderar instruktioner för hur organisatörer på SHS skall ordna evenemang på ett säkert sätt och hur studeranden kan delta i evemangen i enlighet med myndigheternas hälsoanvisiningar. Observera att dessa instruktioner fungerar som tillägg till rekommendationerna av myndigheterna, som organisationer jämte studeranden måste följa. 

SHS rekommendationer för evenemang inom SHS 

Om det kommer till studentkårens kännedom att någon som vistats i SHS utrymmen eller som har deltagit i SHS evenemang testat positivt för COVID-19, kommunicerar enbart styrelsen om ärendet, både inom och utanför studentkåren.

Innan ett evenemang publiceras ska en säkerhetsplan göras och skickas till styrelsen för godkännande.

 SHS ordnar inga fester eller stora evenemang tillsvidare.

Alla evenemang bör ha en anmälan och anmälningslistorna hanteras enligt GDPR regler, för att säkerställa evenmanget och se till att deltagarnas rättigeheter och integritet av personliga uppgifter respekteras. Deltagarlistan hålls i tre veckor, varefter all information måste förkastas. Deltagarna skall informeras om anmälningslista användning och hantering. Detta är för att lättare spåra eventuella spridning kedjor av viruset.

Organisatörerna är ansvariga för att se till att det finns möjlighet till god hygien genom hela evenemanget. Det måste finnas möjlighet till att tvätta händerna och/eller desinficera händerna under hela evenemanget. Användning av munskydd ska rekommenderas.

Säkerhetsavstånd ska vara 1 – 2 meter under evenemanget. Ifall evenemanget äger rum inomhus, måste säkerhetsavstånd kunna hållas, till exempel genom att lämna en ledig stol mellan deltagare. Instruktioner till god hand hygien och säkerhetsavstånd bör kommuniceras kontinuerligt. 

Planeringen av ett evenemang ska alltid utgå ifrån att säkerhetsavstånd kan säkerställas (1-2 meter). Användning av ansiktsmask ska rekommenderas så säkerhetsavstånd kanske inte kan uppfyllas. 

Evenemangutomhus är att preferera. Dessutom uppmanar vi alla organ att även erbjuda distans samt online evenemang.

Endast Hankeiter kan delta på SHS evenemang, inga utomstående avecer.

Organisatörer måste vara förberedda på att göra ändringar eller inhibera evenemang vid behov. Detta är för att säkerställa deltagarnas hälsa.

Organisatörer uppmuntras att fortsätta ordna och utveckla distans och online evenemang. Ta i beaktande personer som tillhör riskgrupper i planeringen av evenamang

Instruktioner för evenemangs deltagare

Vid eventuella symptom bör var och en följa myndigheternas anvisningar på Omaolo.fi. Myndigheterna ansvarar sedan för att följa upp smittkedjan och meddela om möjliga smittor till de berörda.

  1. Stanna hemma ifall du känner dig sjuk, uppvisar symptom på smitta eller har vistats kring en person som har testat positiv för corona.
  2. Det rekommenderas att personer som varit utomlands inte deltar i SHS evenemang under en två veckors tid efter resan. Myndigheternas rådande karantäns anvisningar bör följas.
  3. Ta med din egen handdesinficering och var mån om god handhygien, speciellt före och efter ett evenemang. 
  4. Följ rådande rekommendationer gällande användning av munskydd. SHS uppmuntrar till användning av munskydd. Se till att använda masken korrekt.
  5. Håll säkerhetsavstånd (1-2 meter) till andra människor.
  6. Följ organisatörens instruktioner om hur du anmäler dig till evenemanget. Alla evenemang har en anmälan.
  7. Kom ihåg att vi alla bär ett ansvar i att bekämpa spridningen av coronaviruset. Ta hand om dina vänner!
  8. Vi rekommenderar starkt att ladda ner och använda Koronavilkku-appen då den lanseras. Appen möjliggör att alla kan delta i arbetet mot att dämpa spridningen av viruset och därmed skydda sina nära. Genom appen kan myndigheterna lätt kontakta personer som har blivit exponerade för viruset och snabbare stoppa smittkedjor

Hankens info och anvisningar

Svenska handelshögskolan informerar själv om sina restriktioner och åtgärder för att hindra smittspridningen. Hankens utrymmen används enligt rådande anvisningar. SHS kommer inte att använda Hankens utrymmen under hösten, ifall inte annat nämns. Anvisningar om vilka säkerhetsåtgärder som råder på Hanken finns på hemsidan samt i infomailen till studerande. Info gällande kurser och deras genomförande meddelas om på respektive kurs Moodle-sida. https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/aktuellt/information-gallande-corona