Fullmäktigemöten

Välkommen på fullmäktigemöte!

Å ordförandes vägnar kallas SHS fullmäktige till sitt första höstmöte den 14.9 kl 17:00. Mötet sker virtuellt via mötesplattformen Microsoft Teams. Länken till mötet hittar du här

På höstmötet kommer att behandlas stadgeenliga ärenden såsom:

  • Budgetuppföljning av Q2
  • Fastställande av fullmäktige valdatum 
  • Val av medlemmar till FSF delegation 
  • Presentation av jämlikhetenkätens resultat
  • Presentation av utkast till Medellånga Ekonomiplanen  

Har du frågor eller funderingar kring mötet eller fullmäktige? Tveka inte att ta kontakt med Generalsekreterare Kristiane Width per mail gensek@shs.fi