Bastuklubben

Bastuklubbens syfte är att främja den traditionella finländska bastukulturen vid Svenska Handelshögskolan. Klubben ordnar regelbundna bastuturer, samt exkursioner och diverse evenemang vilka är förknippade med bastubadande, som exempelvis vaksimning och rökbastu. 
Bastuklubben är riktad till alla SHS medlemmar. Gå med i klubben genom att gilla ”Bastuklubben vid Svenska handelshögskolan” på Facebook eller kontakta oss via e-post. 

Klubimäärää!
Klubbens styrelse


Ordförande: Daniel Luotonen 
Kontakt: bastuklubben@shs.fi