Nyheter

Sök Solrosens stipendium!

Studerar du ett främmande språk? Är du intresserad av att resa och lära känna nya kulturer och traditioner?

Föreningen Solrosen lediganslår ett stipendium för studerande vid Hanken i Helsingfors.

Stipendiet är inriktat för studerande med stort intresse för språk och andra kulturer, speciellt i spansktalande länder. Det årliga stipendiet kommer att delas ut under den solenna akten på SHS årsfest 24 februari 2023.

Skicka en motiverad ansökan för varför du är Solros stipendiets nästa mottagare senast den 15.1.2023 kl. 15.00 till ansokan@shs.fi.