Nyheter

Äldremannarådet söker nya medlemmar

Känner du att du har en bred erfarenhet av studentkåren men ännu kan bidra till arbetet för SHS medlemmars bästa? Då är Äldremannarådet (ÄMR) en ypperlig möjlighet för dig att dela med dig din kunskap och dra ett sista strå till stacken för SHS!

Beskrivning

Äldremannarådet är ett rådgivande organ som består av en ordförande samt tre till fem medlemmar. Hälften av medlemmarna i rådet är nya och hälften är medlemmar som fortsätter från förra året. Rådet har rätt att rapportera och göra förslag till styrelsen och fullmäktige.

Uppgifter

Äldremannarådets uppgifter är följande:

  • Följa upp implementeringen av studentkårens vision, mission och strategi.
  • Göra åtgärds- och förändringsförslag för implementeringen av studentkårens vision, mission och strategi.
  • Bevara och utveckla studentkårens traditioner och kulturella arv.
  • Stöda de studentkårsaktiva och befrämja kontinuiteten.
  • Stöda effektivt förvaltningsförfarande och organisationens utveckling.
  • Ge förslag till märkes- och stipendienämnden om utdelningen av förtjänsttecken och stipendier.

Utöver dessa uppgifter kan ÄMR:s medlemmar till exempel sitta med i olika projektgrupper, ge kommentarer och förslag till bland annat styrelsen och fullmäktige och fungera som ett bollplank för tankar och idéer.

Ansökningsprocessen

Om du är intresserad av att fungera som medlem i Äldremannarådet 2023, skicka en presentation av dig själv inkluderat dina studentkårsmeriter. Berätta också varför just du vill vara medlem i Äldremannarådet och vad du kan bidra med i rådets arbete.

Ansökan skickas till Äldremannarådets ordförande Nicolina Massa (nicolina.massa@shs.fi) senast 19.01.2022 kl. 16:00. Alla sökande kommer att kallas till intervju varav ordförande presenterar sitt förslag för behandling på SHS fullmäktiges möte 25.01.2022. Vid eventuella frågor eller funderingar ta gärna kontakt med ÄMR:s ordförande via mejlet ovan eller per telefon (+358 400606786).