Blogg

Tips på hur du söker eller nominerar någon till SHS märken och stipendier

På årsfesten den 24 februari 2023 delas alla stipendier och märken ut!

Deadline för att skicka in din motivering för din nominering är denna veckas söndag (8.1 kl 23:59). Efter ansökningsperioden diskuterar märkes- och stipendienämnden ärendet före de gör sitt förslag.

Hur kan man nominera till ett märke?

Förslag om utdelande av förtjänsttecken, specialmärken och kårens standar inlämnas skriftligen av minst fem kårmedlemmar. Tanken är att du samlar ihop fem andra SHS:are och att ni tillsammans skriver en motivering för att nominera någon. Det är även möjligt för syrelsen, äldremannarådet eller som fullmäktigeledamot kan du självmant nominera någon.

Detta krav gäller för Stora kårnålen i guld, Stora kårnålen i silver, Lilla förtjänstmärket, Stora förtjänstmärket och Kårens Standard:

Stora kårnålen i silver

  • Stora kårnålen i silver utdelas efter beslut av fullmäktige till styrelsemedlem, fullmäktigeledamot, funktionär, kårmedlem eller annan person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla. Utan särskilt beslut tilldelas märket ständig medlem.

Lilla förtjänstmärket

  • Lilla Förtjänstmärket utdelas efter beslut av fullmäktige till styrelsemedlem, fullmäktigeledamot eller annan person, som genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänt av dess erkänsla. 

Stora kårnålen i guld

  • Stora kårnålen i guld utdelas efter beslut av fullmäktige till före detta kårordförande och inspektor eller med dem jämförbar person, som genom sin verksamhet för studentkåren gjort sig speciellt förtjänt av dess erkänsla. Utan särskilt beslut tilldelas märket hedersmedlem.

Stora förtjänstmärket

  • Stora förtjänstmärket utdelas efter beslut av fullmäktige till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig synnerligen förtjänst av dess erkänsla.

Kårens standar

  • Kårens standar utdelas efter beslut av fullmäktige till samfund eller personer, vilka genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänta av dess erkänsla.

Förslag på mottagare av kamratskapsmärket kan föreslås av en enskild kårmedlem:

Kamratsskapsmärket

  • Utdelas till en ordinarie kårmedlem som har gjort sig särskilt förtjänt av benämningen ”god kamrat” och som har befrämjat god Hanken-anda.

Förslag på mottagare av intressebevakningsmärket i silver och intressebevakningsmärket i guld kan föreslås av sittande utbildningspolitiskt ansvarige i studentkårens styrelse, styrelsen, äldremannarådet, fullmäktigeledamot eller en enskild kårmedlem: 

Intressebevakningsmärket i guld

  • Intressebevakningsmärket i guld utdelas till studentkårsmedlem som genom aktiv intressebevakning och representation av studentkåren i Universitetskollegiet, Hankens Styrelse, Akademiska rådet eller med dessa jämförbara organ gjort sig förtjänt av dess erkänsla. 

Intressebevakningsmärket i silver

  • Intressebevakningsmärket i silver utdelas studentkårsmedlem som genom aktiv intressebevakning och representation av studentkåren i Hankens institutionsråd eller med dessa jämförbara organ gjort sig förtjänt av dess erkänsla. 

Se till att nominera någon till dessa fina märken!

STIPENDIER

Hur kan man ansökan/nominera till stipendier?

– Alla stipendier kan ansökas åt dig själv eller nominera någon annan. 

– Vissa av stipendierna har egna krav som finns specificerat vid den enskilda stipendiet. 

Stipendierna är följande:

Sanna Hankeiten (2000 euro)

  • ‘Den sanna hankeiten’ delas ut till en person som har visat sig uppfylla någon eller några av följande egenskaper vid sin verksamhet inom ramen för SHS: Stöder och hjälper sina kamrater, ställer upp för gemensam sak, visar gott kamratskap, förhåller sig lojal till sin studentkår SHS, ställer upp för SHS, dess samarbetsorganisationer och takorganisationer. Förslag till stipendiemottagare kan framföras av SHS styrelse och av enskild SHS kårmedlem.

Kåryrarstipendium (2000 euro)

  • KårYrar Stipendiet tilldelas studerande för slutexamen på Hanken eller nyligen utexaminerad. Stipendiet utdelas till en person – med mångsidig kårverksamhet eller – som lett eller deltagit i ledningen av ett stort projekt inom kåren eller – med långvarigt engagemang inom studentkåren. Stipendiet kan ansökas av individen själv eller av annan person(er). Stipendienämnden kan självständigt välja en kandidat utan ansökan. Stipendiesumman är 2000 EUR. Mottagaren av stipendiet erhåller ett av SHSUF:s styrelse utfärdat särskilt stipendiebrev.

Understödsföreningens kåraktivitetsstipendier 

Delas ut till studeranden som haft en tyngre post inom studentkåren. Stipendiernas storlek fastställs av Understödsföreningens styrelse. 

Poster inom studentkåren som kvalificerar för stipendiet är:

Styrelsemedlem, Fullmäktigeordförande , CN ordförande, CN skattmästare, Årsfestkommitténs ordförande, Informationskommitténs ordförande, Exchange Committee’s ordförande, Gulnäbbskommitténs ordförande, IHD ordförande, Idrottskommitténs ordförande, Programkommitténs ordförande, Masters’ Committee’s ordförande, Centralvalsnämndens ordförande och SSHVs ordförande.

Ansökningarna rangordnas enligt kåraktivitet och stipendierna kan denna gång ansökas av personer som innehaft någon av de ovan nämnda posterna under året 2022 och avslutar sitt uppdrag december 2022. 

Kårstipendium (250 euro)

Kårstipendium kan sökas och delas ut till studerande som förtjänstfullt har verkat för studentkåren eller studentföreningen i Vasa. Kårstipendium kan utdelas till studerande som inom sitt utbildningsprogram avklarat minst 120 studiepoäng. Vid utdelande av kårstipendium beaktas härtill enbart studentkårsmeriter. Till ansökan skall bifogas studieutdrag och förteckning över den sökandes studentkårsmeriter.

Niord rf:s stipendium (250 euro)

Ekonomföreningen Niord rf lediganslår två stipendium på 250 euro för studerande vid Hanken i Helsingfors. Stipendiet delas ut åt en hankeit som aktivt synts i SHS eller i Hankens verksamhet och bidragit till att upprätthålla den goda imagen. Även udda projekt kan premieras. 

Solrosens stipendium

Studerar du ett främmande språk? Är du intresserad av att resa och lära känna nya kulturer och traditioner?

Föreningen Solrosen lediganslår ett stipendium för studerande vid Hanken i Helsingfors.

Stipendiet är inriktat för studerande med stort intresse för språk och andra kulturer, speciellt i spansktalande länder. 

Du kan söka stipendierna ovan för din egen del eller för någon annan. Skicka din ansökan till ansokan@shs.fi senast den 8.1.2023.