Blogg

Mötesreferat för Fullmäktigemöte 12/2022

Svenska Handelshögskolans studentkår
Mötesreferat för Fullmäktigemöte 12/2022
Plats: Lärarrummet på Hanken i Helsingfors, rum V105 på Hanken i Vasa och
mötesplattformen Microsoft Teams
Tid: Torsdag 24.11.2022 kl.18:00 – ­­­21.27.

Mötet öppnades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 18:00.

Fullmäktige behandlade följande ärenden under mötet:

  • Fullmäktige valde studentkårens revisor jämte dennes suppleant
  • Fullmäktige valde inventeringsmän, jämte deras suppleanter
  • Fullmäktige valde studentkårens märkes- och stipendienämnd.
  • Bordlade valet av arbetsgrupp för revidering av studentkårens jämlikhetsplan och jämlikhetspolicydokumentet
  • Fullmäktige valde tilläggsmedlemmar till Stora Utskottet
  • Fullmäktige godkände förslaget till styrelsen 2023

Mötet avslutades av fullmäktigeordförande Emma Lindvall kl. 21.27.