Arbetsannonser

Lediganslående av poster i SESS

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) är en stiftelse som grundades år 2015. Stiftelsens ändamål är att vara en förenande länk för den i universitetslagen stadgade Svenska handelshögskolans studentkårs ekonomie studerande, att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället samt att fostra Svenska handelshögskolans studentkårs studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten genom att förbereda dem för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål bland annat genom att stödja studier och studieförutsättningar vid Svenska handelshögskolan. 

Stiftelsen består av en styrelse samt ett förvaltningsråd. Studentkårens fullmäktige utser på förslag av studentkårens styrelse medlemmar till stiftelsen styrelse. Studentkårens styrelse utser förvaltningsrådet. 

Nu söker vi: 

– 3 studerandemedlemmar till SESS styrelse för mandatperioden 1/2023-12/2024 

– 1 sakkunnig till SESS styrelse för mandatperioden 1/2023-12/2025 

– 2 studerandemedlemmar till SESS förvaltningsråd för mandatperioden 1/2023-12/2024 

En medlem av styrelsen får inte fungera som förvaltningsrådets medlem, stiftelsens anställd eller anställd eller verkställande direktör av sådana företag där stiftelsen utövar beslutande makt. De två kårföretagen Svecasa och Casa security är sådana företag där stiftelsen utövar beslutande makt. 

Till ansökan fogas CV och motivationsbrev. Ansökan riktas till ansokan@shs.fi senast 30.11 kl 12.00. Vi förväntar oss att sökanden är väl bekant med studentkåren som organisation, är förtrogen med ekonomi och förvaltning samt känner till stiftelselagen och god förvaltningssed. 

Eventuella frågor kan riktas till SESS Styrelseordförande Mikaela Löfström (mikaela.lofstrom@shs.fi) eller Studentkårens styrelseordförande Emilia Winqvist (emilia.winqvist@shs.fi).