Nyheter

Sök med som studeranderepresentant till IR!

Vill du påverka dina huvudämnesstudier och bevaka studerandes intressen på Hanken? SHS söker nu en studeranderepresentant till Hankens institutionsråd för finansiell ekonomi och nationalekonomi för en mandatperiod fram tills 31.12.2024. Detta är med andra ord en perfekt chans för dig som vill påverka utbildningen! Följande post är öppen för ansökan:

Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi

  • En suppleant för finansiell ekonomi (Helsingfors)

Observera att du ska läsa finansiell ekonomi eller nationalekonomi som huvudämne för att söka till institutionsrådet.

Info om Institutionsråden (IR)

För att organisera forskningen och utbildningen har Hanken fyra institutioner, som är verksamma på båda studieorter. En institution leds av en prefekt och ett institutionsråd och prefekten är ordförande i institutionsrådet. Institutionsråden, även kända som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen.

Institutionsråden har till uppgift att:
– utveckla, följa upp resultaten av och utvärdera institutionens verksamhet
– göra förslag till undervisningsplan
– göra förslag till budget för institutionen
– göra förslag till personalplan för institutionen och ge förslag gällande rekrytering av undervisnings- och forskningspersonal som ingår i den
– på begäran avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning
– ansvara för att Hankens kvalitetssäkringsprocesser följs, behandla systematisk studeranderespons samt följa upp hur de studerande uppnår programmens lärandemål och på basis av uppföljningarna föreslå eller genomföra behövliga förändringar.

Ett institutionsråd har nio medlemmar utöver prefekten. Tre medlemmar ska representera professorerna, tre ska representera övriga lärare och forskare och tre ska representera de studerande vid institutionen. För medlemmarna utses suppleanter per grupp. Alla läroämnen vid institutionen ska vara representerade i institutionsrådet. 

—–

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka din utbildning direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sin utbildning.

Uppdraget börjar genast då ansökningstiden är slut och kandidaten är godkänn och slutar 31.12.2024. Man behöver dock inte sitta hela mandatperioden. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast fredagen den 16.9.2022 kl. 16. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Ida Havunta
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2022
ida.havunta@shs.fi, 0404834290