Nyheter

Intresseanmälan för SHS Delegation till FSF:s förbundsmöte

Intresseanmälan för SHS Delegation till FSF:s förbundsmöte

Finlands Studentkårers Förbund håller förbundsmöte 18-19.11 i Esbo. Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutsfattande organ och besluter bl.a. om förbundets policydokument och verksamhetsplan. SHS har 3 delegatplatser + 3 suppleantplatser. Anmäl ditt intresse att fungera som SHS delegat med fritt formulerat, kortfattat motivationsbrev till ansokan@shs.fi senast 2.9.  Styrelsen ger förslag på delegationens sammansättning som bestäms av fullmäktige på sitt möte 13.9.
Vid frågor angående förbundsmötet eller intresseanmälan kontakta styrelsens högskolepolitiskt ansvariga Jennifer Holmberg på jennifer.holmberg@shs.fi.