Nyheter

Psykiska Första Hjälpen® 2 -utbildning

Det sårbara sinnet – lär dig känna igen och stöda

Syftet med utbildningen i Psykiska Första Hjälpen® är att öka kunskap och förståelse kring psykisk hälsa. Psykiska Första Hjälpen 2 lär deltagaren att känna igen de vanligaste former av psykisk ohälsa, och övar upp färdigheter för att bemöta även svåra situationer och symptom. Deltagaren får praktiska redskap för att ta saker till tals och information kring hur och när att hänvisa till vård. 

Utbildningens målsättningar är att stärka deltagarens kunskaper om psykisk ohälsa genom tillförlitlig information, och praktiska verktyg. På så sätt minskar man även på stigma kring psykisk ohälsa i samhället.

Deltagaren får information om olika former av psykisk ohälsa som till exempel depression, ångestsyndrom, självdestruktivt beteende, psykoser och missbruk och hur att tillämpa psykiska första hjälpens fem steg i olika situationer. 

Efter avklarad PFH® 2-utbildning har man möjlighet att söka till PFH® 2 -utbildarutbildningen.

Skicka ett mail till vår socialpolitiskt ansvariga Pia ifall du är intresserad av att gå kursen, pia.blomqvist@shs.fi