Arbetsannonser

Lediganslående – generalsekreterare för Svenska Handelshögskolans Studentkår

Tjänsten som generalsekreterare för Svenska Handelshögskolans Studentkår är lediganslagen fr.o.m 15.8.

Vi rekryterar nu en samhällsintresserad person till en ungdomlig och rolig arbetsplats, där det finns stora möjligheter att själv utforma sin arbetsbild och utveckla sitt nätverk samt kunnande inom arbetslivet.

Som generalsekreterare fungerar du som mötessekreterare för studentkårens diverse olika organ. Du jobbar tätt tillsammans med styrelsen, fullmäktige och övriga förtroendevalda samt fungerar som ett stöd inom studentkåren. Du bereder ärenden och sköter kontakter med myndigheter, politiker samt andra studentkårer i Finland och Norden. Du ansvarar också för studentkårens dokumenthantering, arkivering och GDPR-process. Generalsekreteraren sköter även studentkårens administrativa uppgifter och ser till att den operativa verksamheten upprätthålls.

Som generalsekreterare är du studentkårens enda heltidsanställda. På studentkåren jobbar också en ekonomi- och förvaltningssekretererare som du som generalsekreterare fungerar som förman för. Till exempel har du hand om ekonomiprocesserna i samarbete med ekonomi- och förvaltningssekreteraren samt upprätthåller kontakter till studentkårens intressenter. 

Vi söker en person som är intresserad av samhällsfrågor och högskolepolitik. Kunskap inom ekonomi, förvaltning och juridik är meriterande. Du bör vara intresserad av att arbeta på en allmännyttig organisation som arbetar för studerandes bästa. Vi förutsätter att du uttrycker dig obehindrat på svenska, finska och engelska.

Som person bör du vara utåtriktad, självständig, initiativtagande och nyfiken och trivas i en ungdomlig miljö. Vi erbjuder en heltidstjänst som är tills vidare i en flexibel miljö. Till tjänsten hör sporadiska arbetsresor (inrikes) och en del kvällsarbete. Du får arbeta i en dynamisk och avslappnad miljö och bygga upp ett nätverk både inom den finlandssvenska och den finska sfären.

Skicka in din CV och ditt motivationsbrev med löneanspråk till adressen ansokan(a)shs.fi. Vi kallar till intervju varefter ansökningar kommer in och positionen fylls när en lämplig kandidat hittas.

Närmare uppgifter om positionen fås av kårordförande Emilia Winqvist, emilia.winqvist@shs.fi, tfn +358 40 5321417 eller SHS fullmäktiges ordförande Emma Lindvall, emma.lindvall@shs.fi, tfn +358 45 73428578.