Nyheter

Exchange Committee hösten 2022 har blivit vald!

Medlemmarna för våren 2022 är nu valda. Stort tack för alla ansökningar och visat intresse!

Nyinvalda medlemmar: 

Belinda Ehrnrooth

Dennis Ruohomaa

Helene Horelli

Hulda Mörn 

Koru Vahteristo

Thomas Thijssen 

Medlemmar som fortsätter:

Cecilia Dahlberg (ordförande)

Jonatan Svahn (vice ordförande)

Aneth Lindroos

Daniel Storbacka

Caius Runeberg 

Emilia Suortti

Emilia Jansén

Emma Joutsila

Eric Carrero 

Iiris Aalto-Setälä

Jakob Böök

Kajsa Olson 

Lena-Marie Jorelle

Oliver Charpentier

Rasmus Sirkiä

Sonja Vildén

Titus Kokko

Med vänlig hälsning,

Cecilia Dahlberg

Exchange Committee ordförande 2022