Nyheter

Sök med till Centralvalnämnden 2022!

Vill du ordna och utveckla det viktigaste valet på SHS? 

Fullmäktigevalet i oktober fastställer medlemmarna i det högsta beslutsfattande organet på SHS! Skulle du vilja bli kåraktiv eller fortsätta vara det genom att delta i ett lite kortare projekt? Vill du vara med i ett fantastiskt team som ser till att fullmäktigevalet blir en minnesvärd och lyckad del av hösten?

VAD GÖR CVN?

  • Verkställer och övervakar fullmäktigevalet med hjälp av bland annat styrelsens intressebevakare
  • Skapar innehåll på sociala medier, designar halarmärken och uppmuntrar SHS medlemmar att både ställa upp och rösta i valet
  • Ordnar valdebatter och evenemang

CVN är en nämnd på ungefär åtta personer samt ordförande, vilka också håller kontakten med Centralvalnämndens representanter i Vasa!

Genom att vara med i CVN får du insikt i hur ett val arrangeras, samtidigt som du har möjlighet att utveckla hur hela valprocessen går till på SHS och lära känna nya vänner!

CVN ger dig en möjlighet att förbättra dina PR kunskaper (och en massa annat roligt), vilket utan tvivel kommer att hjälpa dig i framtiden både inom SHS och i arbetslivet. 

Skicka en fritt formulerad ansökan med en rolig bild samt kontaktuppgifter till ordförande Emilia Öfverström (emilia.ofverstrom@shs.fi) senast den 22.5.2022!

Har du frågor? Kontakta mig gärna på mail, DM eller Whatsapp: +358503546422!