Nyheter

Gulnäbbskommittén 2022 är vald!

Gekko 2022 består av följande personer:

Annica Blomstedt (Ordförande)

Sebastian Ståhlberg (Viceordförande)

Albin Hämäläinen

Aleksi Heinonen

Christian Kråkström

Christoffer Stenius

Frida Winberg

Hugo Enroth

Ida Isomaa

Ina Korkeamäki

Isak Träskman

Jesper Rajakangas

Linn Grönlund

Matilda Eriksson

Matilda Sederholm

Molly Langenskiöld

Rasmus Saari

Richard Helsingius

Ruben Nordlund

Saga Hynninen

Vilma Runeberg

William Fagerudd

Wilma Back

Wilma Grandell

Wilma Kolam

Wilma Lindblom

Vi vill rikta ett stort tack till alla som sökte!