Nyheter

Stipendier för studerande från Borgå

Borgå Gymnasium förvaltar en stipendiefond (Valdemar Nymans stipendie fond) från vilken skolan utdelar stipendier åt studerande som uppfyller följande krav: 

1. Sökande har fått avgångsbetyg från Borgå Gymnasium och avlagt studentexamen vid Borgå Gymnasium.

2. Sökande bör studera vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors eller  Vasa, eller Åbo Akademi för att avlägga ekon.mag.examen.

3. Sökande har avklarat ett studiepensum motsvarande 220 studiepoäng (ekon.kand.examen). 

Ansökningarna riktas till Rektor för Borgå Gymnasium, och skickas antingen per post till adressen Pb 23,06101 BORGÅ eller per epost till borga.gymnasium@porvoo.fi. 

Till ansökan bifogas studieutdrag eller studieprestationsintyg med högskolans /universitetets stämpel, utfärdat av studiebyrån. Ur ansökan bör också framgå kontaktuppgifter och bankkontouppgifter (IBAN). Ansökningarna bör vara rektor tillhanda senast 29.4.2022. Den som tidigare beviljats ett stipendium ur stipendiefonden kan inte ansöka på nytt.

Borgå Gymnasium förvaltar även en stipendiefond med följande stipulationer: 

… ”Ur fond nr 23, Handelsföreningen i Borgå stipendiefond, utdelas årligen, så länge tillgångarna räcker som ett eller flere stipendier. 

Stipendiet kan sökas av en studerande som avlagt studentexamen vid Borgå Gymnasium och som idkar ekonomiska studier vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors eller i Vasa eller vid Åbo Akademi.”… 

Till ansökan bifogas studieutdrag eller studieprestationsintyg med högskolans /universitetets stämpel, utfärdat av studiebyrån. 180 studiepoäng fordras för att ett stipendium skall erhållas. Bifoga också kontaktuppgifter samt bankkontouppgifter (IBAN). En motiverad stipendieansökan, riktad till Rektor för Borgå Gymnasium, skickas antingen per post till adressen Pb 23, 06101 BORGA, eller per epost till borga.gymnasium@porvoo.fi, och bör vara skolan tillhanda senast 29.4.2022.