Nyheter

Studentkåren har uppdaterat restriktionerna med hänsyn till rådande pandemi läget COVID -19

SHS styrelse valde på sitt möte 6/2022 (16.02.2022) att ytterligare uppdatera studentkårens restriktioner med tanke på de nuvarande läget med COVID-19.

Beslut gällande restriktioner i studentkårens utrymmen med anledning av den rådande coronaviruspandemin. Studentkåren öppnar upp alla utrymmen till full kapacitet den 01.03.2022

Fram till den 01.03.2022 kommer Legenda, Femman och bastun vara öppna till full kapacitet, alltså 52 personer. Fram till den 01.03.2022 kommer Casa hållas öppet till halv kapacitet, alltså 228 personer.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring SHS riktlinjer i samband med pandemin, tveka inte att ta kontakt med studentkårens Generalsekreterare per mail (gensek@shs.fi)