Nyheter

Lediganslagna stipendier

Handelskammaravdelningen i Jakobstad anslår stipendier att sökas av personer från Jakobstadsnejden som är i slutskedet av sina studier inom företagsekonomi eller teknik. Stipendiernas totala summa är 8 000 euro.

Länken till ansökningsblanketten och närmare information om stipendierna finns på denna webbplats.  Ansökningstiden fram till 20.3.2022.