Nyheter

Studentkåren har uppdaterat restriktionerna med hänsyn till rådande pandemi läget COVID -19

SHS styrelse valde på sitt möte 5/2022 (09.02.2022) att ytterligare uppdatera studentkårens restriktioner med tanke på de nuvarande läget med COVID-19.

Beslut gällande restriktioner i studentkårens utrymmen med anledning av den rådande coronaviruspandemin. Studentkåren öppnar upp Legenda, Femman och bastun till full kapacitet. Casa öppnas till halv kapacitet.

Från och med den 09.02.2022 öppnar Legenda, Femman och bastun till full kapacitet, alltså 52 personer. Casa kan bokas till 225 personer.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring SHS riktlinjer i samband med pandemin, tveka inte att ta kontakt med studentkårens Generalsekreterare per mail (gensek@shs.fi)