Nyheter

Studentkåren har uppdaterat restriktionerna med hänsyn till rådande pandemi läget COVID -19

SHS styrelse valde på sitt möte 4/2022 (02.02.2022) att ytterligare uppdatera studentkårens restriktioner med tanke på de nuvarande läget med COVID-19.

Beslut gällande restriktioner i studentkårens utrymmen med anledning av den rådande coronaviruspandemin. Studentkåren håller de nuvarande restriktionerna fram den 09.02.2022. Kåren öppnas delvis upp från och med 09.02.2022 och framåt!

Fram till den 09.02.2022 kommer casa att kunna bokas för kår relaterat arbete genom en öppen ansökan till styrelsen samt kommer det gå att boka Femman och Legenda för ett möte på max 2h. Kåren hålls öppen för kår relaterat arbete. Bastun hålls stängd.

Från och med den 09.02.2022 och framåt kommer Legenda och Femman att öppnas till 50%, alltså så att 26 personer kan vistas i utrymmen, utan tidsbegränsning. Casa och bastun kommer att hållas stängda, planen är att stegvis öppna alla utrymmen senast tills mars. Vi följer myndigheternas instruktioner.

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring SHS riktlinjer i samband med pandemin, tveka inte att ta kontakt med studentkårens Generalsekreterare per mail (gensek@shs.fi)