Företagsinlägg

Management Consulting i social- och hälsovårdssektorn

Hej Hankeiter!

Jag heter Kia, och blev färdig med min magister i Health Economics and Management sommaren 2021 och har sedan dess jobbat som analytiker på Nordic Healthcare Group, kortare sagt NHG. NHG är det ledande kunskapsföretaget inom social- och hälsovårdsbranschen i Finland. Vår verksamhet sträcker sig från Advisory (konsultering och tjänstedesign) till Solutions (benchmarking och andra databaserade lösningar). Själv jobbar jag inom Advisory.

NHG är ett tillväxtföretag och ännu relativt litet med knappa 200 anställda, vilket gör att många grejer fortfarande fungerar som i en startup, vilket jag själv tycker har varit väldigt bekvämt. Vi har i tillägg till våra kontor i Finland även kontor i Köpenhamn och Stockholm, vilket möjliggör en internationell omgivning och förhoppningsvis möjligheter till utstationering i framtiden! NHG har starkt på agendan att utvidga sin verksamhet internationellt och jag har själv fått jobba med både svenskar och norrmän under min tid på NHG.

Jag jobbar i ett generalistiskt Advisory-team och får ta del av praktiskt taget all typs konsultering vi gör. Jag har bland annat fått vara med i planeringen av ett nytt sjukhus, formuleringen av verksamhetsstrategin för ett av de nya välfärdsområdena och gjort patient journey mapping i de nordiska länderna för internationella läkemedelsföretag.

I mitt dagliga arbete jobbar jag mycket med Excel och Powerpoint samt går igenom allt material som vi fått eller samlat in själv. Som motvikt har jag också mycket kontakt med kunderna, intervjuar intressegrupper som en del av förundersökningsarbetet och drar workshops för kundernas representanter för att höra deras infallsvinklar och bearbeta materialet tillsammans. I projektarbete är tempot väldigt högt och alla dagar ser annorlunda ut. Jag anser att intensiteten och möjligheten att delta i olika projekt med fullständigt olika innehåll gör att jag trivs med mitt arbete. Hos NHG får vi själva välja vilken typs projekt vi vill ta del av och kan på så sätt ha huvudfokus på något visst specialiseringsområde.

Det mest minnesvärda projektet för mig var när vi kartlade en handlingsplan för ett landskap gällande hur de kan arbeta för att minska hemlöshet och vad som krävs för att olika parter ska samarbeta i denna fråga. Hos NHG har jag inte enbart lärt mig mer om konsulterings- samt social- och hälsovårdsbranschen och fått en massa projektansvar, utan jag anser också att mitt jobb är betydelsefullt och har en reell inverkan på samhället – något man kanske inte upplever då man jobbar med konsultering inom andra branscher.

Vi har en väldigt öppen arbetskultur samt en massa unga anställda vilket har fått mig att känna mig välkommen och uppskattad som kollega. Bland våra anställda har vi en väldigt varierande
utbildningsbakgrund, allt från ekonomer och diplomingenjörer till läkare och hälsovetare. NHG uppmuntrar till att dela med oss kunskap och visdomar med varandra, och utvecklingsidéer från de anställda reageras fort på.

Ifall du kunde tänka dig använda din energi och dina färdigheter på att jobba för en bättre framtid inom social- och hälsovården, rekommenderar jag starkt att hålla ögonen öppna för våra kommande analytiker- och trainee-rekryteringar!

Kia Wärn
Analyst
Nordic Healthcare Group
www.nhg.fi

PS. Om du har några frågor kan du höra av dig direkt till mig på LinkedIn och följ oss gärna på LinkedIn eller @nordichealthcaregroup på Instagram för se hur vår vardag och våra projekt ser ut!