Nyheter

Bli medlem i SHS disciplinnämnd nästa mandatperiod!

Ansökan för inkommande mandatperiod 1.1.2022-31.12.2023 i SHS disciplinnämnd har nu öppnat. Vi söker tre utexaminerade hankeiter jämte suppleanter samt två studerande jämte suppleanter. Med utexaminerad menas en utexaminerad tidigare medlem av SHS och med studerande menas en person som vid valet till disciplinnämnden är medlem i SHS.

Disciplinnämnden är ett beslutsfattande organ på studentkåren som leds av studentkårens inspektor. Nämndens roll är att utreda disciplinära ärenden som SHS styrelse anser är för känsliga eller stora för den själv att behandla.
 
Låter det som något för dig? Skicka in en fritt formulerad ansökan till emilia.winqvist@shs.fi senast 12.1.2022 kl. 12.00! Ange i ansökan om du söker till posten som utexaminerad eller studerande samt om du söker till posten som ordinarie eller suppleant i första hand.

Eventuella frågor kan riktas till Emilia Winqvist, kommunikationsansvarig i styrelsen 2021 och kårordförande 2022, på emilia.winqvist@shs.fi.