Nyheter

Sök Solrosens stipendium!

Studerar du ett främmande språk? Är du intresserad av att resa och bekanta dig med nya kulturer och traditioner?

Föreningen Solrosen lediganslår ett stipendium för studerande vid Hanken i Helsingfors.

Stipendiet är inriktat för studerande med stort intresse för språk och andra kulturer, speciellt i spansktalande länder. Det årliga stipendiet kommer att delas ut under den solenna akten på SHS årsfest 24 februari 2021. Skicka en motiverad ansökan beträffande varför du är Solrosens stipendiums nästa mottagare senast den 12.1.2021 kl. 14:00 till ansokan@shs.fi.