Nyheter

Sök SHS märken och stipendier

År 2021 har utan tvekan varit ett tufft år för oss alla, men nu i julens anda är det dags att tänka på alla de goda gärningar vi har åstadkommit tillsammans i form av SHS märken och monetära stipendier!

Årligen delar studentkåren samt olika understödsföreningar ut diverse märken och stipendier till dess medlemmar för att belöna studerandes förtjänst för deras insats för att främja verksamheten på SHS.

Mottagare av stipendier och märken kungörs traditionsenligt vid SHS Årsfest den 24:e februari 2021.

Nedan finner du en lista på märken och stipendier samt beskrivningar på de som du kan nominera en studerandevän vid Hanken till, samt de som kan sökas för eget gynnande. 

Alla ansökningar och motiveringsbrev för SHS märken och stipendier 2022 skickas till ansokan@shs.fi senast den 12.1.2021 kl. 14:00.

Märken:

Stora kårnålen i silver

  • Utdelas till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig förtjänt av dess erkänsla.

Lilla förtjänstmärket

  • Utdelas till person som genom sin verksamhet för SHS gjort sig särskilt förtjänt av dess erkänsla.

Kamratsskapsmärket

  • Utdelas till en ordinarie kårmedlem som har gjort sig särskilt förtjänt av benämningen ”god kamrat” och som har befrämjat god Hanken-anda.

Intressebevakningsmärket i guld

  • Intressebevakningsmärket i guld utdelas till studentkårsmedlem som genom aktiv intressebevakning och representation av studentkåren i Universitetskollegiet, Hankens Styrelse, Akademiska rådet eller med dessa jämförbara organ gjort sig förtjänt av dess erkänsla. Förslag på mottagare av Intressebevakningsmärket i guld framställs av sittande utbildningspolitiskt ansvarige i studentkårens styrelse eller av ordinarie kårmedlem.

Intressebevakningsmärket i silver

  • Intressebevakningsmärket i silver utdelas till studentkårsmedlem genom aktiv intressebevakning och representation av studentkåren i Hankens institutionsråd eller med dessa jämförbara organ gjort sig förtjänt av dess erkänsla. Förslag på mottagare av Intressebevakningsmärket i silver framställs av sittande utbildningspolitiskt ansvarige i studentkårens styrelse eller ordinarie kårmedlem.

Minnesmärket Jalles Horn

  • Jalle Storgårds minnespris ”Jalles Horn” delas ut till en person som inom studentkårens verksamhet uppfyller något eller några av följande kriterier; främjat de akademiska och studentikosa traditionerna, bidragit till knytande och skötande av de internationella kontakterna, bistått i skötseln av Casa Academica, bidragit till arrangemangen kring årsfesten. Förslag till mottagare av priset kan göras av studentkårens styrelse, stipendienämnd och av envar studentkårmedlem. Minnespriset söks inte. Stipendienämndens beslut kan inte överklagas.

Stipendium:

Kårstipendium (250 euro)

Kårstipendium kan sökas och delas ut till studerande som förtjänstfullt har verkat för studentkåren eller studentföreningen i Vasa. Kårstipendium kan utdelas till studerande som inom sitt utbildningsprogram avklarat minst 120 studiepoäng. Vid utdelande av kårstipendium beaktas härtill enbart studentkårsmeriter. Till ansökan skall bifogas studieutdrag och förteckning över den sökandes studentkårsmeriter.

KårAmbassadörStipendiet (2000 euro)

KårAmbassadörStipendiet tilldelas studerande som för en slutexamen eller nyligen är utexaminerade vid Hanken. Det utdelas till person med enastående framgång och personlig prestation inom t.ex. idrott, kultur, näringsliv eller samhället, eller; som fungerat som ambassadör för att sammanföra SHS med andra studentkårer, samfund, föreningar eller näringslivet eller; som genom studieutbyte samarbetat med utländska högskolor, universitet eller studentkårer och öppnat nya möjligheter för hankeiter.

Understödsföreningens kåraktivitetsstipendier delas ut till studeranden som haft en tyngre post inom studentkåren. Stipendiernas storlek fastställs av Understödsföreningens styrelse. Poster inom studentkåren som kvalificerar för stipendiet är 

fullmäktigeordförande, CN ordförande, CN skattmästare, ordförande för Årsfestkommittén, Informationskommitténs ordförande, Exchange Committee ordförande, Gulnäbbskommittéens ordförande, IHD ordförande, Idrottskommitténs ordförande, Programkommitténs ordförande, SSHV:s ordförande, Masters’ Committee ordförande, Centralvalsnämndens ordförande, samt enskilda styrelsemedlemmar.

Ansökningarna rangordnas enligt kåraktivitet och stipendierna kan denna gång ansökas av personer som innehaft någon av de ovannämnda posterna under året 2021 och avslutat sitt uppdrag.