Nyheter

Exchange Committee våren 2022 har blivit vald!

Medlemmarna för våren 2022 är nu valda. Stort tack för alla ansökningar och visat intresse!

Nyinvalda medlemmar:

Aneth Lindroos

Daniel Storbacka

Emilia Suortti

Emilia Jansén

Eric Carrero 

Iiris Aalto-Setälä

Jakob Böök

Oliver Charpentier

Rasmus Sirkiä

Medlemmar som fortsätter:

Cecilia Dahlberg (ordförande)

Jonatan Svahn (vice ordförande)

Sonja Vildén

Caius Runeberg 

Ebba Brandt

Axel Kaaro

Lisa Hannelius

Titus Kokko

Kajsa Olson 

Lena-Marie Jorelle

Ina Djupsund

Pessi Hämekoski

Med vänlig hälsning,

Cecilia Dahlberg

Exchange Committee ordförande 2022