Nyheter

Sök Niord årsfeststipendium

Stipendium för studerande vid Hanken i Helsingfors

Ekonomföreningen Niord rf lediganslår ett stipendium på 500 euro för studerande vid Hanken i Helsingfors. Stipendiet delas ut under den solenna akten på SHS årsfest den 24 februari 2022.

Stipendiet delas ut åt en hankeit som aktivt synts i SHS eller i Hankens verksamhet och bidragit till att upprätthålla den goda imagen. Även udda projekt kan premieras.

Du kan söka stipendiet för din egen del eller för någon annan. Ansökan riktas till Niords stipendienämnd som tillsammans med SHS beslutar om vem som får stipendiet.

Ansökningarna lämnas in till ansokan@shs.fi. Sista inlämningsdagen är den 7:e januari 2022.