Nyheter

Påverka dina huvudämnes- och språkstudier!

Vill du påverka dina huvudämnesstudier eller språkstudier och bevaka studerandes intressen på Hanken? SHS söker nu studeranderepresentanter till Hankens fyra institutionsråd samt Språkcentrets direktion för inkommande mandatperiod 1.1.2022-31.12.2024, med andra ord en perfekt chans för dig som vill påverka utbildningen! Vi söker:

Institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi

 • Två ordinarie (Helsingfors studieort)
 • Två suppleanter (Helsingfors studieort)
 • En ordinarie (Vasa studieort)
 • En suppleant (Vasa studieort)

Observera att du ska läsa finansiell ekonomi eller nationalekonomi som huvudämne för att söka till institutionsrådet.

Institutionsrådet för företagsledning och organisation

 • Två ordinarie (Helsingfors studieort)
 • Två suppleanter (Helsingfors studieort)
 • En ordinarie (Vasa studieort)
 • En suppleant (Vasa studieort)

Observera att du ska läsa företagsledning och organisation eller entreprenörskap som huvudämne för att söka till institutionsrådet.

Institutionsrådet för marknadsföring och logistik

 • Två ordinarie (Helsingfors studieort)
 • Två suppleanter (Helsingfors studieort)
 • En ordinarie (Vasa studieort)
 • En suppleant (Vasa studieort)

Observera att du ska läsa marknadsföring eller logistik som huvudämne för att söka till institutionsrådet.

Institutionsrådet för redovisning och handelsrätt

 • Två ordinarie (Helsingfors studieort)
 • Två suppleanter (Helsingfors studieort)
 • En ordinarie (Vasa studieort)
 • En suppleant (Vasa studieort)

Observera att du ska läsa finansiell redovisning eller handelsrätt som huvudämne för att söka till institutionsrådet.

Språkcentrets direktion

 • En ordinarie
 • En suppleant

Inget krav på studieort eller omfattning av gjorda språkstudier på Hanken för att söka till Språkcentrets direktion.

Institutionsråden (IR)

För att organisera forskningen och utbildningen har Hanken fyra institutioner, som är verksamma på båda studieorter. En institution leds av en prefekt och ett institutionsråd och prefekten är ordförande i institutionsrådet. Institutionsråden, även kända som IR, kan ses lite som en bolagstämma för institutionen.

Institutionsråden har till uppgift att:
– utveckla, följa upp resultaten av och utvärdera institutionens verksamhet
– göra förslag till undervisningsplan
– göra förslag till budget för institutionen
– göra förslag till personalplan för institutionen och ge förslag gällande rekrytering av undervisnings- och forskningspersonal som ingår i den
– på begäran avge utlåtanden i frågor gällande utbildning och forskning
– ansvara för att Hankens kvalitetssäkringsprocesser följs, behandla systematisk studeranderespons samt följa upp hur de studerande uppnår programmens lärandemål och på basis av uppföljningarna föreslå eller genomföra behövliga förändringar.

Ett institutionsråd har nio medlemmar utöver prefekten. Tre medlemmar ska representera professorerna, tre ska representera övriga lärare och forskare och tre ska representera de studerande vid institutionen. För medlemmarna utses suppleanter per grupp. Alla läroämnen vid institutionen ska vara representerade i institutionsrådet. 

Språkcentrets direktion

För organisering språkundervisningen har Hanken ett center för språk och affärskommunikation. Språkcentret har i sin tur en direktion som har till uppgift att göra upp förslag till undervisningsplan, budget, resultatavtal och personalplan för språkcentret.

Språkcentrets direktion består av programdirektören som ordförande, en representant för enheten för studier och antagning, en studerande och tre lärarrepresentanter.

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka din utbildning direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sin utbildning.

Uppdraget börjar 1.1.2022 och slutar 31.12.2024. Man behöver dock inte sitta hela mandatperioden. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast tisdagen den 14.12.2021 kl. 15. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Emma Lindvall
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2021
emma.lindvall@shs.fi, 0457 34 28 578