Nyheter

Vill du bli en StödHankeit?

Hej Hankeit! 

Känner du att du är en person som gärna lyssnar på andra då de har något på hjärta? Tycker du om att tala med andra studeranden även om djupare frågor?

Vi letar nu efter StödHankeiter, som kan ställa upp som stöd för de studeranden som behöver någon att tala med. StödHankeiter har varit viktiga bland studeranden under dessa tider och nu samlar vi  ihop och skolar in mera studeranden som kallar sig StödHankeiter. StödHankeiter är till för de som kanske känner sig ensamma, går igenom en främmande livssituation eller för vad som helst annan orsak vill tala med någon annan studerande. StödHankeitens uppgift är att erbjuda samtalsstöd och hjälpa att hitta professionell eller annan hjälp vid behov.

Alla StödHankeiter ska gå en MTEA2-skolning (Mielenterveyden Ensiapu 2, https://mieli.fi/fi/MTEAkoulutukset) som ordnas 9-10.10.2021 kl. 10.00-17.00. Denna skolning ordnas i Helsingfors (mera info kommer närmare) och den ordnas i år på svenska!

Ifall du känner att detta är något för dig, skicka in en fritt formulerad text till sopo@shs.fi där du berättar kort om dig själv. Sista dagen att anmäla sitt intresse är fredagen den 17.9.2021. 

Denna skolning är gratis för alla Hankeiter. Observera att det finns begränsat antal med platser. 

Om du har frågor, kan du skicka dem till alexandra.eriksson@shs.fi eller på WhatsApp +358505767597.

Många kramar,

Alexandra “Axu” Eriksson, 

Styrelsen 2021

*Participation in this training requires fluent swedish