Nyheter

Ta chansen att påverka dina nationalekonomistudier

Studerar du nationalekonomi som huvudämne och vill påverka dina huvudämnesstudier? Sök till studeranderepresentant!

Vi söker nu en ordinarie studeranderepresentant med nationalekonomi som huvudämne på Helsingfors studieort till institutionsrådet för finansiell ekonomi och nationalekonomi.

Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionerna är verksamma på båda studieorterna och institutionsrådet kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. Frågor som diskuteras är bland annat kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget och studeranderespons. Vi har tre studeranderepresentanter i varje institution som alla har en personlig suppleant.

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka dina studier direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sina studier.

Uppdraget börjar när rektor tagit beslut om rekryteringen och den nuvarande mandatperioden slutar 31.12.2021. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast tisdagen den 7.9.2021 kl. 15. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Emma Lindvall
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2021
emma.lindvall@shs.fi, 0457 34 28 578