Blogg

Intresseanmälan för SHS Delegation till FSF:s förbundsmöte

Finlands Studentkårers Förbund (FSF) håller förbundsmöte 19-20.11 i Esbo. Förbundsmötet är FSF:s högsta beslutsfattande organ och besluter bl.a. om förbundets policydokument och verksamhetsplan. SHS har 3 delegatplatser + 3 suppleantplatser. Anmäl ditt intresse att fungera som SHS delegat med fritt formulerat, kortfattat motivationsbrev till ansokan@shs.fi senast 3.9. Styrelsen ger förslag på delegationens sammansättning som bestäms av fullmäktige på sitt möte 14.9.

This position requires fluent Swedish.

Vid frågor angående förbundsmötet eller intresseanmälan kontakta styrelsens högskolepolitiskt ansvariga Sebastian Ståhlberg på sebastian.stahlberg@shs.fi.