Blogg

Ansökan till styrelsen för Finlands studentkårers förbund

Ansökan till styrelsen för Finlands studentkårers förbund 

Styrelsen för Finlands studentkårers förbund 2022 väljs vid förbundsmötet 19–20.11.2021. Till  styrelsen väljs sex medlemmar och en ordförande. Nedan anges de viktigaste datumen för dig om  du är intresserad av att söka eller om du väljs till kandidat för FSF:s styrelse. 

De delegater som studentkårerna har valt röstar om styrelsen vid förbundsmötet.  

September 

Intresserade sökande presenterar sig kort vid höstseminariet 16–17.9. 

Anmälan till presentationen på höst seminariet senast 10.9 kl. 23:59:  https://forms.office.com/r/7pYMdb4pdi 

Oktober 

Kandidaternas presentationer i Instagramstory vardagar fr.o.m. 18.10. Närmare information ges senare. 

November 

De skriftliga presentationerna av kandidaterna publiceras på FSF:s webbplats 8.11.  ● Streamade intervjuer med kandidaterna dagen före förbundsmötet 18.11. ● Kandidattorget vid förbundsmötet.  

Val av styrelse vid förbundsmötet. 

Närmare information om presentationer, intervjuer och kandidattorget ges i början av  oktober. 

Om du är intresserad av att ställa upp som kandidat, kontakta din egen studentkår eller i andra  frågor FSF:s vice ordförande aleksi.sandroos@syl.fi.

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf