Nyheter

Uppdatering av studentkårens restriktioner med hänvisning till det rådande pandemiläge

SHS styrelse valde på sitt möte 21/2021 (14.7.2021) att uppdatera studentkårens restriktioner med tanke på de nuvarande läget med COVID-19.

Studentkårens utrymmen, bortsett Casa-salen, öppnas för möjligheten att bokas för interna tillställningar. Under dessa tillställningar borde Regionförvaltningsverkets rekommendationer och riktlinjer för att bekämpa coronavirusets spridning att tillämpas. Offentliga evenemang är fortfarande inte tillåtna att ordnas i studentkårens utrymmen.

Utomhusevenemang får ordnas utan större begränsningar men det rekommenderas fortfarande att Regionförvaltningsverkets rekommendationer och riktlinjer följs.

Mer information angående vilka begränsingar som berörs i Nyland finner du via denna länk

Om du har ytterligare frågor eller funderingar kring SHS riktlinjer i samband med pandemin, tveka inte att ta kontakt med studentkårens Generalsekreterare, Kristiane Width per mail (gensek@shs.fi)