Nyheter

Bli studeranderepresentant i Hankens styrelse!

Nuvarande mandatperiod för Hankens styrelse tar slut vid årsskiftet och studentkåren söker därför nya studeranderepresentanter till styrelsen.

Efter att Hankens universitetskollegium i januari 2021 beslöt att ge studerande ytterligare en plats i Hankens styrelse har vi alltså nästa mandatperiod återigen två av 10 styrelseplatser. Därmed söker studentkåren nu två nya studeranderepresentanter till inkommande mandatperiod. Mer information om den utökade representationen i Hankens styrelse finns här: https://shs.fi/blog/2021/01/19/studentkaren-utokar-studerandes-representation-i-hankens-styrelse-2/

Styrelsen är Hankens högsta verkställande organ och fattar bland annat beslut om strategiska frågor, utnämner rektorn och beslutar om ekonomin. Som studeranderepresentant i Hankens styrelse är du med och fattar beslut samtidigt som du representerar alla studerande på Hanken och bevakar deras intressen. Mandatperioden i styrelsen är 3 år, i detta fall 1.1.2022-31.12.2024.

För att kunna söka till studeranderepresentant i Hankens styrelse ska du vara närvaroanmäld på Hanken. Ansökningstiden är öppen till och med lördag 31.7 kl. 23.59. Skicka en fritt formulerad text om vem du är och varför du söker samt CV till gensek@shs.fi inom ansökningstiden!

Efter ansökningstiden är slut kommer alla behöriga sökande kallas till en intervju som hålls av rekryteringskommittén. Som sökande bör du också vara beredd på att närvara på studentkårens fullmäktiges möte i oktober eller november för en sista intervju, varefter fullmäktige torde fatta beslut om vilka som väljs till studeranderepresentant i Hankens styrelse.

Du kan läsa mer om Hankens styrelse här: https://www.hanken.fi/sv/om-hanken/organisation-och-beslutsfattande/beslutsfattande/hankens-styrelse

Eventuella frågor kan riktas till kommitténs ordförande Emma Lindvall på emma.lindvall@shs.fi.

Rekryteringskommittén består består av SHS utbildningspolitiskt ansvariga och rekryteringskommitténs ordförande Emma Lindvall, SHS styrelseordförande Daniel Karlsson, studentkårens fullmäktigeordförande Nicolina Massa, SSHV:s ordförande Robin Eriksson, SSHV:s utbildningspolitiskt ansvariga Emilia Sparf, studentkårens generalsekreterare Kristiane Width samt sittande studeranderepresentant i Hankens styrelse Rasmus Sinnemaa.