Nyheter

Kommunalvalskandidater – SHS

Nedan hittar du en lista på kandidater som ställer upp till kommunalvalet iår från Svenska handelshögskolans studentkår!

Helsingfors

Oscar Byman #653
Parti: Svenska folkpartiet

Tema: Studerande – Hållbarhet – Ekonomi 

Slogan: ’Framtiden behöver sina förverkligare’

Eliott Tallqvist #752
Parti: Svenska folkpartiet

Tema: Cirkulär ekonomi

Slogan: ’Ett Helsingfors där ingenting slängs’

Veera Hellman #269
Parti: Samlingspartiet

Tema: Hållbar ekonomi – Kamp mot klimatförändring – Lätt tillgängliga mentalvårdstjänster och kortare köer – Fler hobbymöjligheter

Slogan: “Fler karnevaler, mindre skatter”


Esbo

Heidi Hanhela #676
Parti: Samlingspartiet

Tema: Internationell stad – Urban miljö – Hållbart Esbo

Slogan: “Ett mer hållbart Esbo”

Kristiane Width #652
Parti: Svenska folkpartiet

Tema: Ungas välmående

Slogan:  ”Jag vill bibehålla Esbos underbara natur, öka resurser för grundskolor och ett Esbo som välkomnar alla!”

Grankulla

Kristian von Essen #94
Parti: De Gröna

Tema: “Jag säger ja till öppenhet i såväl lokalpolitiken som stadsbilden. Den så kallade Junghans parken ska räddas och fortsättningsvis vara en närskog med stor artrikedom och det gröna och öppna som omger stadshuset bör bevaras. Tillsammans utgör dessa lungorna för stadens centrum. Jag säger nej till det s.k. Ormhuset. Rösta på #94 i Grani!”