Nyheter

Nu har du chansen att påverka dina språkstudier på Hanken!

Vill du påverka dina språkstudier på Hanken? Då har du nu en ypperlig chans eftersom studentkåren söker en ny studeranderepresentant (ordinarie) till Språkdirektionen. Du kan studera antigen vid Helsingfors eller Vasa campus.

För organisering språkundervisningen har Hanken alltså ett center för språk och affärskommunikation. Språkcentret har i sin tur en direktion som har till uppgift att göra upp förslag till undervisningsplan, budget, resultatavtal och personalplan för språkcentret.

Språkcentrets direktion består av programdirektören som ordförande, en representant för enheten för studier och antagning, en studerande och tre lärarrepresentanter.

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka dina studier direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sina studier.

Uppdraget börjar 23.6.2021 och den nuvarande mandatperioden slutar 31.12.2021. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast onsdagen den 11.5.2021 kl. 15. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Emma Lindvall
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2021
emma.lindvall@shs.fi, 0457 34 28 578