Nyheter

Sök med till centralvalnämnden!

Sök med till centralvalnämnden!

Vill du vara med och ordna det viktigaste valet (Fullmäktigevalet) på studentkåren? Vill du bli / fortsätta vara kåraktiv, men känner att du hellre jobbar med kortare projekt? Vill du vara med i ett härligt team som ser till att fullmäktigevalet blir en minnesvärd och lyckad del av hösten?

Om du svarade ja, på ens en av ovanstående frågor, tycker om att jobba med andra och lära dig nya saker, sök till CVN!

Centralvalnämndens (CVN:s) uppgift är att verkställa och övervaka fullmäktigevalet, med hjälp av bland annat styrelsens intressebevakare. I samband med valet kan CVN ordna valdebatter och evenemang samt skapar en marknadsföringsplan som uppmuntrar SHS medlemmar att ställa upp samt rösta i valet.

CVN består av fyra till åtta personer samt ordförande, vilka också håller kontakten med centralvalnämndens representanter i Vasa.

Genom att vara med i CVN får du insikt i hur ett val arrangeras, samtidigt som du har möjlighet att utveckla hur hela valprocessen går till på SHS och lära känna nya vänner!

CVN ger dig en möjlighet att utveckla dina PR kunskaper (och nog annat också), vilket utan tvivel kommer att hjälpa dig i framtiden inom både studentkåraktiviteter och karriärutveckling!

Skicka en fritt formulerad ansökan till fanny.kesti@shs.fi senast den 17.5.2020!

Har du frågor, kontakta CVN ordförande Fanny Kesti fanny.kesti@shs.fi or slide in my DM’s!