Nyheter

Fyll i enkäten om studier efter pandemin!

Har du åsikter om hur dina studier på Hanken ska se ut efter pandemin? Utbildningsutskottet har fått i uppdrag att sammanställa ett utlåtande till Hanken om just detta.

Vi lottar också ut fina priser bland de som svarar!

Här är länk till enkäten: https://forms.gle/Q3vR8eR2NztPiqpG6

Emma Lindvall
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2021
emma.lindvall@shs.fi