Nyheter

NIORD Stipendier för utbytesstudier eller praktik utomlands

Ekonomföreningen Niord lediganslår stipendier för sina juniormedlemmar att söka för utbytesstudier eller praktik utomlands som inleds hösten 2021. Vi delar ut högst 25 stipendier à 300 euro.

Ansökan
Fyll i ansökan här www.niord.fi. Bifoga ett elektroniskt officiellt studieutdrag, utfärdat av högskolan, som bilaga. Egen utskrift av vilka studieprestationer du avlagt duger inte. Före utbetalning kollar vi via Hanken att du har tagit emot din studieplats. Innan du fyller i ansökan rekommenderar vi att du kollar att du har all information som efterfrågas och kan motivera din ansökan. Goda studieprestationer och en bra ansökan prioriteras.

Ansökningstid
Sista ansökningsdag är 25.4.2021.

Juniormedlem
Eftersom stipendiet endast beviljas åt Niords juniormedlemmar, kommer vi att föra in alla sökanden som juniormedlemmar i registret. Medlemskapet är gratis så länge du studerar. Närmare om medlemskapet här.