Nyheter

Bli en studeranderepresentant!

Brinner du för dina studier och tycker om att påverka? Då har du nu en ypperlig chans eftersom studentkåren söker hela 13 nya studeranderepresentanter:

Utbildningsrådet

  • En suppleant (Helsingfors)

Utbildningsrådet och Forskningsrådet formar tillsammans Akademiska rådet. Utbildningsrådets uppgift är att utveckla utbildningen och pedagogiken vid Hanken. Akademiska rådet koordinerar kvalitetsarbetet och behandlar strategiska initiativ gällande utbildning och forskning. Hankens rektor sitter som ordförande för Akademiska rådet och en prorektor leder utbildningrådet.

Universitetskollegiet

  • En suppleant (Helsingfors)

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt de studerande. Kollegiet har bland annat till uppgift att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt de akademiska råden. Det fastställer bokslutet och beviljar styrelse samt rektor ansvarsfrihet.

Institutionsrådet för marknadsföring och logistik

  • Två suppleanter – gärna en marknadsföringsstuderande och en logistikstuderande (Helsingfors)

Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionerna är verksamma på båda studieorterna och institutionsrådet kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. Frågor som diskuteras är bland annat kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget och studeranderespons. Vi har tre studeranderepresentanter i varje institution som alla har en personlig suppleant.

Institutionsrådet för företagsledning och organisation

  • En ordinarie – FLO eller entreprenörskapsstuderande (Vasa)
  • En suppleant – FLO eller entreprenörskapsstuderande (Vasa)

Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionerna är verksamma på båda studieorterna och institutionsrådet kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. Frågor som diskuteras är bland annat kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget och studeranderespons. Vi har tre studeranderepresentanter i varje institution som alla har en personlig suppleant.

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka dina studier direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sina studier.

Uppdraget börjar när rektor, fullmäktige eller universitetskollegiet tagit beslut om rekryteringen och den nuvarande mandatperioden slutar 31.12.2021. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast onsdagen den 7.4.2021 kl. 15. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Emma Lindvall
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2021
emma.lindvall@shs.fi, 0457 34 28 578