Nyheter

Påverka dina studier – sök till studeranderepresentant!

Brinner du för dina studier och tycker om att påverka? Då har du nu en ypperlig chans eftersom studentkåren söker flera studeranderepresentanter:

  • Två suppleanter till universitetskollegiet (Vasa)
  • Suppleant till institutionsrådet för redovisning och handelsrätt (Helsingfors)

Som studeranderepresentant har du möjligheten att påverka dina studier direkt. Dessutom får du övning i mötesteknik och intressebevakning, chansen att utvidga ditt kontaktnät inom Hanken och ett förtroendeuppdrag att sätta på ditt CV.

I utbyte förväntas du delta i ett till två möten per månad, informera de övriga studeranderepresentanterna om aktuella ärenden och finnas till för studerande som har frågor och funderingar kring sina studier. För att söka till ett institutionsråd bör du vara studerande vid ifrågavarande institution.

Universitetskollegiet har 18 medlemmar, som representerar de olika personalgrupperna inom högskolan samt de studerande. Kollegiet har bland annat till uppgift att utse de externa styrelsemedlemmarna, högskolans revisorer samt de akademiska råden. Det fastställer bokslutet och beviljar styrelse samt rektor ansvarsfrihet.

Hanken har fyra institutioner, som leds av en prefekt och ett institutionsråd. Institutionerna är verksamma på båda studieorterna och institutionsrådet kan ses lite som en bolagstämma för institutionen. Frågor som diskuteras är bland annat kursutbudet, anställandet av nya professorer och forskardoktorer, institutionens budget och studeranderespons. Vi har tre studeranderepresentanter i varje institution som alla har en personlig suppleant.

Uppdraget börjar när styrelsen tagit beslut om rekryteringen och den nuvarande mandatperioden slutar 31.12.2021. Skicka en fritt formulerad ansökan till studier@shs.fi senast tisdagen den 2.3.2021 kl. 15. Hör gärna av dig om det är något du undrar.

Ta chansen att göra skillnad!

Emma Lindvall
Utbildningspolitiskt ansvarig i SHS styrelse 2021
emma.lindvall@shs.fi, 0457 34 28 578