Mötesreferat

Mötesreferat för styrelsens möte 5/2021

SVENSKA HANDELSHÖGSKOLANS STUDENTKÅR

Mötesreferat för styrelsens möte 5/2021

Plats: SEB- Sanduddsgatan 7A, våning 2 & Microsoft Teams

Tid: 10.02.2021 kl. 10.00

Närvarande:

Daniel Karlsson, Emma Lindvall, Daniel Hasselström, Alexandra Eriksson, Emilia Donner, Emilia Winqvist, Sebastian Ståhlberg, Anton Nilsson, Kristiane Width

Mötet öppnades kl.10.02 av ordförande Karlsson

Anmälningsärenden:

 • Emma Lindvall varit på filmning angående rekry kampanj för Helsingfors.
 • Huvudstutsnings rekordet på kåren mellan två styrelseledamöter har förbättrats och ligger nu på 24st stutsningar.
 • Hållbarhets samarbete med TF har påbörjats
 • SHS deltagit i Nylands nations steg tävling  och har under första veckan gått 2,9 miljoner steg. (61 deltagare) 

Styrelsen beslöt om följande ärenden under mötet:

 • Styrelsen har valt Lina Svensson ordinarie studeranderepresentant till Utbildningsrådet.
 • Styrelsen har valt att inte uthyra Casa till KUJ p.g.a eventuellt eget evenemang som ordnas samma datum.
 • Halarutdeling, styrelsen har godkänt gulnäbbskommiteens förslag att ordna halarutdelning på Niord sidan av Casa.
 • Sportsnetwork, styrelsen bestämde att inte ta i bruk denna tjänst.
 • Styrelsen vald Anders Löflund till åretsförelesare 2020.
 • ÅFK projekt bidrag valdes att bordläggas till nästa styrelsemöte. 

Styrelsens aktiviteter:

Gemensamma

 • Möte med Understödsföreningen
 • Möte med studentprästen
 • Deltagit på Finlands Ekonomer intro
 • Aftonskola med fullmäktige där vi presenterat utkast till implementeringsplan

Daniel Karlsson

 • Deltagit på Understödsföreningens första styrelsemöte för 2021
 • Möte med KY
 • Budgetmöte med ÅFK
 • Behandling av implementeringsplanen

Emma Lindvall

 • Arbete relaterat till Årets föreläsare
 • Rekrytering av nya studeranderepresentanter
 • Presenterat utbildningsutskottet på kårmässan
 • Varit med i filmning av marknadsföringssatsning för att locka studerande från Sverige och Åland till Helsingfors

Emilia Winqvist

 • Möte med Teknologföreningen angående samarbete kring hållbarhet
 • Anordnade av Kårmässan
 • Projekt kring arkivering och video kring det till årsfesten

Alexandra Eriksson

 • WSC aftonskola
 • Möte med HOAS styrelse studeranderepresentant Matti Tujula
 • Dragit igång planering av en välmående vecka på våren

Emilia Donner

 • Haft möte med olika företagsrepresentanter och andra nyckelpersoner
 • Planerat NU-verksamhet, följt upp budgeten och stött medlemmarna i deras arbete
 • Lagt upp arbetsannonsen för SHS försäljningskoordinator och marknadsfört det

Anton Nilsson

 • Nyckel insamling fortsätter, svårt att få folk att hämta nycklarna
 • Arkivdryck projektet fortsätter, årsfest material på agenda
 • Fixa ny del till söndriga soffan påbörjats

Daniel Hasselström

 • Valt Vappen21-Teamet och planerat Vappen21-Teamets Kick-off
 • Möte med Hanken angående flera och nya virtuella evenemang
 • Deltagit i möte med internationella avdelningen på Hanken var de presenterade resultatet från en undersökning om utbytesstuderanden på Hanken.
 • Deltagit i IBU Möte
 • Koordinerat SHS stegtävling med Nylands Nation

Sebastian Ståhlberg

 • WSC aftonskola om föreningens stadgar.
 • I kontakt med Vasa samt forna högskolepolitiskt ansvariga angående kommunalval.
 • Kopo-live kört i gång.
 • Utbildning om hur Holvi används samt hur WSC utnyttjar plattformen.

Övriga ärenden:

 •  inga övriga ärenden

Mötet avslutades kl 10.50 av ordförande Karlsson.