Nyheter

Sök till SESS förvaltningsråd!

Har du erfarenhet inom studentkårs verksamhet och intresserad av att lära dig mera om hur studentkårens förvaltning fungerar?


Nu söker SESS 2 studerandemedlemmar till SESS förvaltningsråd!

Stiftelsen består av en styrelse samt ett förvaltningsråd. Studentkårens styrelse utser förvaltningsrådet.

Till förvaltningsrådets uppgifter hör att överse stiftelsens styrelses verksamhet och att överse
att stiftelsens egendom används enligt stadgarna.
Därutöver har förvaltningsrådet till uppgift att

  • behandla årsberättelsen
  • fastställa bokslutet och besluta om de åtgärder som den möjligtvis föranleder som att för
    styrelsen bevilja ansvarsfrihet
  • välja nya förvaltningsrådsmedlemmar, ordförande och vice ordförande om sådana inte valts
    enligt stadgarna inom utsatt tid
  • välja och entlediga revisorer och deras personliga ersättare
  • fastställa styrelsens beslut om ändring av stadgarna, upplösande av stiftelsen eller sammanslagning med en annan stiftelse
  • besluta om arvoden betalas till styrelsen och om arvodens storlek

Mandatperioden för posterna är 2/2021-12/2022. Till ansökan fogas CV och motivationsbrev. Ansökan riktas till ansokan@shs.fi senast 14.2.2021.

Eventuella frågor kan riktas till SESS Styrelseordförande Taneli Immonen (taneli.immonen@shs.fi) eller till studentkårens Generalsekterare Kristiane Width (gensek@shs.fi)

Svenska ekonomie studenters stiftelse (SESS) är en stiftelse som grundades år 2015.
Stiftelsens ändamål är att vara en förenande länk för den i universitetslagen stadgade Svenska handelshögskolans studentkårs ekonomie studerande, att främja deras samhälleliga, sociala, intellektuella och studierelaterade ambitioner och strävanden i anknytning till studenternas roll i samhället samt att fostra Svenska handelshögskolans studentkårs studerande till att tjäna fosterlandet och mänskligheten genom att förbereda dem för ett aktivt, medvetet och kritiskt medborgarskap. Stiftelsen förverkligar sitt ändamål bland annat genom att stöda studier och studieförutsättningar vid Svenska handelshögskolan